Ochrana osobních údajů GDPR

Vašeho soukromí si vážíme a proto se při ochraně osobních údajů, které nám svěříte v souvislosti s objednávkou v našem e-shopu na internetové adrese https://www.jolly-sacky.cz/, řídíme platnými právními předpisy. Ale hlavně rozumem. Takže bychom si nikdy nedovolili s vašimi osobními daty obchodovat. I kdyby nám to nějaké nařízení nezakazovalo.

Přenos vašich údajů chráníme pomocí šifrovaného protokolu HTTPS s bezpečnostním certifikátem SSL. Více o certifikátu se dozvíte, když ve vyhledávacím řádku kliknete levým tlačítkem myši na zámeček před internetovou adresou našeho obchodu. Nosiče (PC), ve kterých vaše osobní údaje zpracováváme, jsou zabezpečeny vždy nejnovější technologií Norton Security od firmy Norton.

Všechna vaše osobní data zpracováváme a uchováváme v souladu s právním řádem České republiky a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Využíváme osobní údaje pouze za účelem zpracování vaší objednávky, zajištění dopravy zboží k vám nebo na výdejní místo, komunikaci od potvrzení objednávky až k převzetí zboží nebo k vyřízení reklamace. A někdy později k nabídce našeho zboží, abychom vám připomněli, že ve vaší úklidové skříňce docházejí sáčky do vysavače, které jste si u nás koupili.

A když budete s našimi službami spokojeni, tak vás poprosíme, abyste to řekli i ostatním prostřednictvím služby Ověřeno zákazníky od cenového srovnávače Heuréka. 

Toto vše plyne z plnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli tím, že vy jste v našem e-shopu objednali zboží a my jsme tuto objednávku potvrdili. A teď musíme v souladu s těmi všemi nařízeními popsat podrobně, jak to se správou a ochranou vašich osobních údajů probíhá. Tak si uvařte kávu a pohodlně se usaďte smiley.

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající. 

Identifikační a kontaktní údaje správce
Společnost: Lacon s.r.o.
Sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
IČ: 63670461
DIČ: CZ63670461
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37864.
Telefon: +420 731 288 783
E-mail: lacon@lacon.cz
Kontaktní adresa: Budova Golden Office, Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mail a telefonní číslo, u právnické osoby také název firmy, IČ, případně DIČ. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující. 

Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:
a) smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mail, telefonní číslo;
Česká pošta s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983
Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9, IČ: 28408306
DPD Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, IČ: 61329266 (smluvní dopravce Zásilkovny s.r.o.)
b) provozovateli portálu Heureka.cz (Heuréka Shopping s.r.o., IČO: 02387727 - služba Ověřeno zákazníky) za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde: https://www.heurekashopping.cz/pro-obchodni-partnery/podminky-pouzivani/podminky-pouzivani-programu-overeno-zakazniky. Proti zasílání emailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v emailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán.
c) společnosti Seznam (Seznam.CZ, IČO: 26168685 – SKLIK, dotazník Spokojenosti s nákupem Zbozi.cz), která je provozovatelem serveru www.zbozi.cz za účelem hodnocení nákupů. Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. V případě Vašeho souhlasu předáme společnosti Seznam.cz informace o Vašem nákupu a Vaši e-mailovou adresu za účelem zaslání žádosti o vyplnění dotazníku spokojenosti s nákupem a zakoupenými produkty na Zboží.cz. Předané údaje budou drženy jen po dobu nezbytnou k tomuto využití.
d) účetní firmě
Ratio S spol. s r.o., Průmyslová 1445/2, Hostivař, 102 00 Praha, IČ: 25781855
e) poskytovateli finančních služeb 
GoPay s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČ: 26046768 (provozovatel platební brány pro online platby)
Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054
f) poskytovateli sofwarových služeb
GlobeWeb Czech s. r. o., Bednaříkova 2893/1a, 628 00 Brno, IČ: 28325486 (provozovatel internetového řešení našeho e-shopu Jolly-sáčky)

Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní. Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2019, musí být faktura uchována do konce roku 2024). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2019, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2022). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu. 
PRO PLÁTCE DPH:
Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud
nakoupíte zboží v průběhu roku 2019, musí být faktura uchována do konce roku 2029). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:
a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další
zpracování;
d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR; f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.
f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. 

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.


Aby se vám na našem e-shopu nakupovalo co nejlépe, tak používáme my a naši partneři cookies soubory. Jsou to malé datové soubory, které se ukládají ve vašem prohlížeči. Cookies neobsahují žádné osobní údaje, jsou časově omezené a po dané době se samy smažou. Podle cookies vás poznáme a zobrazíme vám stránky e-shopu tak, aby vše fungovalo správně a podle vašich preferencí. Kromě toho, že vám cookies usnadňují prohlížení stránek, tak zároveň pomáhají i nám zjišťovat, co vás, návštěvníky zajímá nejvíc, co vůbec ne a co na našich stránkách zlepšovat. Soubory cookies, kromě těch nezbytných pro fungování e-shopu, vyžadují váš souhlas. Ochrana osobních údajů GDPR

Povolit vše
Vybrat