Velká letní soutěž 2024 - pravidla

ÚPLNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE S NÁZVEM

„VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ O 10 BALENÍ SÁČKŮ DO VYSAVAČŮ JOLLY”

(dále jen „soutěž“)

 

 

 1. POŘADATEL: Lacon s.r.o., se sídlem Bezová 1658/1, Praha 4 147 00, Česká republika, IČ: 63670461, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37864 (dále jen „pořadatel“).

 

 1. DOBA TRVÁNÍ: Soutěž probíhá v termínu od 1. Července 2024 do 31. Srpna 2024 včetně (dále jen „doba konání soutěže“).

 

 1. MÍSTO KONÁNÍ: Soutěž probíhá v České republice v internetovém obchodě Jolly-sáčky (https://www.jolly-sacky.cz/).

 

 1. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let z řad zákazníků internetového obchodu Jolly-sáčky, která má trvalé bydliště na území České republiky, a která zcela splní pravidla a podmínky této soutěže (dále jen „Účastník“).

 

 1. PRINCIP SOUTĚŽE: Každý účastník, který splní podmínky účasti v soutěži, tj. zaregistruje se nebo přihlásí ke svému účtu v internetovém obchodě Jolly-sáčky a provede nákup sáčků do vysavače v hodnotě alespoň 300 Kč, bude zařazen do slosování o výhru v soutěži.

 

 1. VÝHRY A VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE: Spotřebitel se nákupem sáčků do vysavačů značky Jolly v minimální hodnotě 300 Kč v jednom nákupu zařazuje do slosování o hlavní výhru, která bude losována první den po skončení soutěže, tedy 1.9.2024.

 

Losování (1x hlavní výhra): 2.9.2024

 

Hlavní výhra: 10 balení sáčků do vysavačů značky Jolly dle výběru zákazníka.

 

Výherce provedeme losováním, které se uskuteční prostřednictvím aplikace na principu náhodného výběru. V případě, že budete vylosováni, budete o výhře informováni e-mailem, a to nejpozději do druhého dne od slosování. Na tento e-mail je nutné odpovědět nejpozději do 5 dnů. Hlavní výhra bude rozeslána/doručena společností Lacon s.r.o. nejpozději do 14 dní po obdržení odpovědi od výherce soutěže. Výherce bere na vědomí, že výhra nemůže být zaslána do zahraničí.

 

 1. Účastník může být zařazen do soutěže opakovaně, vždy však s novým nákupem výrobků. Pokud účastník zboží nebo část zboží, které objednal v soutěžním nákupu, později vrátí. a výsledná hodnota nákupu po vrácení zboží bude nižší než 300 Kč, nebude účastník do slosování zařazen.

 

 1. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel ani organizátor soutěže není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán, a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele nebo organizátora, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

 

 1. Výhry nejsou právně vymahatelné.  

 

 1. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Soutěžící svým zapojením do soutěže potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto Podmínek soutěže. Pořadatel upozorňuje soutěžící, že za účelem jejich účasti na soutěži bude zpracovávat jejich osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení. V případě výhry bude pořadatel kromě výše uvedených osobních údajů zpracovávat údaje o adrese pro doručení výhry a kontaktní údaje v rozsahu email a telefonní číslo.

 

Soutěžící anebo výherci soutěže berou na vědomí, že osobní údaje jsou zpracovávané za účelem vyhodnocení soutěže a následného doručení výher. Soutěžící poskytují osobní údaje pořadateli dobrovolně za daným účelem, a to bez nutnosti udělit jejich souhlas na základě plnění práv a povinností z této soutěže.

 

Soutěžícími poskytnuté osobní údaje pořadatel zpracovává po dobu 2 let po ukončení soutěže. Pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících v celém rozsahu a k účelu výše uvedeného zpracovávat i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména osobami pověřeními zajištěním této soutěže.

 

Pořadatel tímto poučuje soutěžící o jejich právech při zpracování jejich osobních údajů, kterých popis je blíže uveden zde:

https://www.jolly-sacky.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr

 

 1. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci pořadatele či organizátora, nebo osoba jim blízká ve smyslu ust. § 22 občanského zákoníku; taková osoba nebude mít na výhru nárok a výhra připadne výherci dalšímu v pořadí. Stejně tak ztrácí výherce nárok na výhru v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na jednání výherce v rozporu s pravidly soutěže a/nebo dobrými mravy, zejména pro spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany tohoto výherce, či jiné osoby, která dopomohla danému výherci k získání výhry nebo pokud výherce jakýmkoliv jiným způsobem poruší tato pravidla nebo jim jinak nevyhoví. Při nákupu na účet jiné fyzické osoby se lze zúčastnit jen s jejím souhlasem.

 

 1. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách vůči pravidlům této soutěže rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího konání, a to tak, že změnu vyhlásí na www.jolly-sacky.cz, kde jsou po celou dobu konání soutěže k dispozici její platná a úplná pravidla. Tato pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná, konečná a závazná.

 

 1. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze zaslat písemně na emailovou adresu info@jolly-sacky.cz do tří (3) pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

 

 1. Aktuální znění pravidel soutěže je vyvěšené na www.jolly-sacky.cz.

 

V Praze dne: 29.6.2024


Aby se vám na našem e-shopu nakupovalo co nejlépe, tak používáme my a naši partneři cookies soubory. Jsou to malé datové soubory, které se ukládají ve vašem prohlížeči. Cookies neobsahují žádné osobní údaje, jsou časově omezené a po dané době se samy smažou. Podle cookies vás poznáme a zobrazíme vám stránky e-shopu tak, aby vše fungovalo správně a podle vašich preferencí. Kromě toho, že vám cookies usnadňují prohlížení stránek, tak zároveň pomáhají i nám zjišťovat, co vás, návštěvníky zajímá nejvíc, co vůbec ne a co na našich stránkách zlepšovat. Soubory cookies, kromě těch nezbytných pro fungování e-shopu, vyžadují váš souhlas. Ochrana osobních údajů GDPR

Povolit vše
Vybrat