Opatření pro veškeré doručování

20. 04. 2020, 16:07

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu, potřebu minimalizace zdravotních rizik pro zaměstnance České pošty, s.p. a zároveň potřebu zajistit pro klienty dostatečnou možnost k převzetí zásilek vyhlašuje Česká pošta, s.p. s okamžitou účinností mimořádnou změnu Poštovních podmínek v následujícím rozsahu, platnou pro podání a pro doručování adresátům na zbývajícím území České republiky:

Opatření pro veškeré doručování

Doručovatelé nemusí předat zásilku, která je určena k dodání na adresu, pokud příjemce není dostatečně chráněn rouškou či jinou vhodnou ochrannou pomůckou. Tyto zásilky budou uloženy u příslušné ukládací pošty, odpovědný pracovník dodávací provozovny prodlouží úložní dobu na maximální možnou. Pokud u zásilky prodloužení úložní doby vyloučil odesílatel nebo není v souladu s podmínkami dané služby, nebude u konkrétní zásilky úložní doba prodloužena.

Doručování zásilek na adresu (příjemce v karanténě)

Z důvodu zajištění bezpečnosti Vaší i zaměstnanců ČP a minimalizace rizika přerušení poskytování služeb v důsledku nedostatku zaměstnanců v případě jejich karantény či onemocnění Vás dočasně prosíme o spolupráci, pokud jste v karanténě, oznamte prosím tuto skutečnost telefonicky či jinou vhodnou formou před vyzvednutím zásilky (zvonek apod.). Vašemu doručovateli či přímo dodávací poště, jejichž kontakty jste obdrželi ve výzvě či avízu o doručení zásilky.

Česká pošta, s.p. jako správce zpracovává osobní údaje klientů sdělujících informaci o své karanténě v tomto rozsahu: Jméno, příjmení, adresa. Nejsou zpracovávány zvláštní kategorie osobních údajů.

Uvedené osobní údaje budou zpracovávány pro účely zajištění realizace mimořádných nouzových opatření v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky. Tedy, pro účely zajištění, aby na sdělených kontaktech ze strany klientů nedocházelo při poskytování poštovních služeb k fyzickému kontaktu s klienty.

Právním důvodem zpracování osobních údajů je dle čl. 6 odst. 1 písm. d) a e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Obecné Nařízení o ochraně osobních údajů, ochrana života a zdraví zaměstnanců správce, vykonávajících poštovní služby, a též plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu podle Usnesení vlády České republiky č. 215 ze dne 15. března 2020. Zpracování osobních údajů bude realizováno po dobu nezbytnou k zajištění těchto zájmů.

Informace o výkonu práv na ochranu osobních údajů a způsobu jejich uplatnění naleznete na webové adrese www.ceskaposta.cz v záložce Ochrana osobních údajů GDPR.

Obyčejné zásilky (vč. obyčejných balíků)

Doručuje se standardním způsobem.

Pokud je provozovna adresáta - právnické osoby, resp. fyzické osoby podnikající, uzavřena a není k dispozici domovní schránka adresáta, jsou veškeré obyčejné zásilky uloženy u příslušné ukládací pošty, jejich příchod však není oznámen zanecháním výzvy. U takto ukládaných zásilek odpovědný pracovník dodávací provozovny prodlouží úložní dobu na maximálně možnou.

Balíky (vč. balíku Nadrozměr)

Doručuje se standardním způsobem.

Pozastavuje se poskytování služby „komplexní doručení“ a „Odvoz spotřebiče“.

Ostatní služby

Poskytují se standardním způsobem.

Tato mimořádná změna Poštovních podmínek se vyhlašuje s účinností od 16. 4. 2020 na dobu trvání nouzového stavu nebo do další změny.


 

Komentáře

Diskuze je prázdná.

Aby se vám na našem e-shopu nakupovalo co nejlépe, tak používáme my a naši partneři cookies soubory. Jsou to malé datové soubory, které se ukládají ve vašem prohlížeči. Cookies neobsahují žádné osobní údaje, jsou časově omezené a po dané době se samy smažou. Podle cookies vás poznáme a zobrazíme vám stránky e-shopu tak, aby vše fungovalo správně a podle vašich preferencí. Kromě toho, že vám cookies usnadňují prohlížení stránek, tak zároveň pomáhají i nám zjišťovat, co vás, návštěvníky zajímá nejvíc, co vůbec ne a co na našich stránkách zlepšovat. Soubory cookies, kromě těch nezbytných pro fungování e-shopu, vyžadují váš souhlas. Ochrana osobních údajů GDPR

Povolit vše
Vybrat